Methode

Binnen de psychosociale hulpverlening worden er verschillende methodes gebruikt. Uiteraard is dit afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek. De behandeling op iedere hulpvraag en problematiek is maatwerk.

Enkele methoden die ik binnen de psychosociale hulpverlening gebruik zijn:

Gedragstherapie

Deze behandelmethode is gebaseerd op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het gaat hier vooral om het leren veranderen. Het gedachtepatroon van de cliënt wordt veranderd, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe, positieve gevoelens en gedragingen. Deze methode word vooral toegepast om angsten, fobieën, depressies of verslavingsproblemen te behandelen.

Persoonsgerichte therapie

Deze therapie is gericht op zelfontdekking, zelfkennis en inzicht in motivatie. Ik stel samen met de cliënt een behandelplan op door te achterhalen wat de redenen zijn dat deze niet lekker in zijn/ haar vel zit en worden er doelen gesteld. Tijdens de therapie leert de cliënt zijn gevoelens te herkennen, wat tot gevolg heeft dat het gedrag gaat veranderen en de cliënt beter met moeilijke situaties kan omgaan. 

Cognitieve therapie/ RET

(Rationele Emotive Therapie) Hier word er een verband gelegd tussen de gedachten en emoties van de cliënt. Psychische klachten ontstaan volgens deze theorie niet vanuit een situatie of gebeurtenis, maar komen voort uit de manier waarop de situatie of gebeurtenis wordt geïnterpreteerd. De cliënt leert zich bewust te worden van irrationele ideeën, om deze vervolgens te vervangen door meer gezonde, rationele gedachten.

Relatie- gezinstherapie

Relatietherapie en gezinstherapie worden gezamenlijk ook wel systeemtherapie genoemd. Bij systeemtherapie staan de problemen van alle betrokkenen centraal.